Home
 

Het werk van Gerrit van Houten

Van Gerrit van Houten zijn ongeveer 880 tekeningen, 180 aquarellen, 85 schilderijen en 20 schetsboeken bewaard gebleven. Het overgrote deel daarvan wordt beheerd door de Gerrit van Houten Stichting. Aan de hand van de selectie die hier wordt gepresenteerd kan men zich een beeld vormen van de aard van het werk.

De vroegste aquarellen maken een wat onzekere indruk. Gerrit weet zich de techniek echter snel eigen te maken en dan worden zijn aquarellen kleine meesterwerken. Ook als schilder toont Gerrit van Houten talent en bekwaamheid. Zijn stijl is eerst romantisch, maar wordt spoedig naturalistisch met een impressionistische inslag. Hierin kwam verandering tijdens zijn 'Surhuisterveense periode' (1887-1892), toen zijn geestesziekte aan het licht trad. Gerrits werk wordt dan grover en vertoont een onevenwichtige streeptechniek, die zijn geestesgesteldheid weerspiegelt. Gerrit van Houten ontleende de onderwerpen aan zijn directe omgeving: stillevens met huiselijke voorwerpen, zeegezichten, landschappen en portretten.


Enkele schetsboekjes van Gerrit van Houten

© 2005 Gerrit van Houten Stichting | Realisatie: iWink